Szolgáltatásaink

KÖNYVVIZSGÁLAT

Auditálási tevékenység és könyvvizsgálói státusz biztosítása keretében ellátandó feladatok:

 • Folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátása.
 • Ügyvitel-szervezési háttér értékelése.
 • Könyvviteli rendszerminősítés, megbízhatósági paraméterek feltárása.
 • A gazdálkodás döntési információs rendjének, kölcsönhatásainak elemzése, a
  számviteli és valóságos események összefüggéseinek meghatározása.
 • Mérleg- és eredménykimutatások hitelesítése.
 • A gazdasági beszámolóról szakértői vélemény adása.
 • Adóelszámolások felülvizsgálata, minősítése.
 • A vállalkozás pénzügyi, vagyoni, nyereségpozícióinak értékelése.
 • Igazoló záradékok megadása a tulajdonosok, a közvélemény, a pénzügyi hatóságok
  felé.
 • Támogató felügyelet a törvényesség biztosítására.
 • A tulajdonosi érdekek, a törvényességi előírások betartásának elősegítése.
 • Konszolidációs munkák elvégzése, hitelesítése.

VAGYONÉRTÉKELÉS

Vagyonértékelési tevékenység keretében ellátandó feladatok:

 • Szakértőkkel készített műszaki értékelés auditálása.
 • Nettó eszközállomány értékelése és vagyonmérlegének elkészítése, hitelesítése.
 • Üzletértékelés, prognózis tőkeértékének meghatározása.
 • Számítások készítése, véleményalkotás a market fair value értékre.
 • Cégbemutató kiadvány összeállítása, befektetési tanulmány elkészítése.
 • A cég egyes részlegeinek, az elképzelt új tulajdonosi koncepciónak megfelelő
  részértékek meghatározása.
 • Elkészült vagyonértékelések naprakész állapotban tartása, apportlista elkészítése,
  hitelesítése.
 • Átalakulási vagyonmérleg auditálása, hitelesítése.
 • Tőkerészek értékesítésének könyvvizsgálata.

KÖNYVELÉS FELÜGYELET, ADÓTANÁCSADÁS

Könyvvezetés felügyeleti és adótanácsadási tevékenység keretében ellátandó feladatok:

 • A számviteli politika kidolgozása.
 • Számviteli és belső elszámolórendszerek kialakítása, folyamatos működtetése.
 • Információs és dokumentációs rend naprakész állapotban tartása, szabályosságának
  biztosítása.
 • A belső és külső adatfeldolgozási-, jelentési előírások állandó kielégítése,
  összehangolása.
 • Analitikagyűjtők vezetése, főkönyvi és folyószámlakönyvelés végzése, felügyelete.
 • Munka- és bérügyi, pénz- és számlázási ügyintézés.
 • Adóelszámolás, adó- és hitelkapcsolatok bonyolítása.
 • Zárlati, leltározási munkák végzése, értékelése.
 • Mérleg és eredménykimutatások elkészítése, eltérő könyvviteli rendszerek
  transzformációja.
 • Vezetői tájékoztatási és tanácsadási kapcsolatrendszer működtetése, gazdálkodási
  támogató felügyelet érvényesítése.

Szerződéses feladatunk körén belül bármely, az Önök kérésének megfelelő résztémával foglalkozni, abban a szakmai standardoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az Önök érdekeit érvényesítő megoldást megtalálni alapvető kötelességünk. A munka teljesítését csak a minden szempontból megfelelő, magas színvonalon elkészített, korrekt jelentés közös elfogadása jelentheti, az előírt határidőn belül.
Ez folyamatos, szoros együttműködést kíván köztünk, amelynek keretében az általunk kért információk időbeni, valóságos és pontos, kielégítő megadásán alapul munkánk. Ugyanakkor nekünk is mindenkor kötelességünk, hogy jelezzük, ha olyan kérdéssel találkozunk, amely a teljesítést akadályozza, vagy eltérő eredményhez vezet annak érdekében, hogy problémáit időben fel tudjuk oldani.
A könyvvizsgálati munka jellege miatt vagyunk jogosultak, hogy megkapjunk minden olyan információt, amelyre munkánkhoz szükség van, míg az Önök jogosultsága ez alapján a munka eredményének, jelentésünknek, annak teljességi szabály szerinti figyelembevételével való hasznosítása.

Munkakapcsolatainkat meghatározó elveink:

 • teljes körűség a vizsgált adatokban,
 • realitás a kapott adatok tartalmában,
 • függetlenség a könyvvizsgálói véleményalkotásban,
 • felelősség a keletkezett eredményekért,
 • diszkréció az üzleti titokban,
 • bizalom a kölcsönös érdekek alapján.